PRACOVNÍCI

Tím pracovníkov katedry tvorí 10 pedagogických pracovníkov, 8 výskumných pracovníkov, 12 doktorandov, sekretárka, tajomníčka a dielenský majster.

Výskumní pracovníci

Ing. Jarmila Degmová, PhD.

Miestnosť: A 513
Telefón: +421 2 602 91 265
E-mail:jarmila.degmova[at]stuba.sk

Ing. Július Dekan, PhD.

Miestnosť: A 606
Telefón: +421 2 602 91 832
E-mail:julius.dekan[at]stuba.sk

Ing. Gabriel Farkas, PhD.

Miestnosť: A 604
Telefón: +421 2 602 91 173
E-mail: gabriel.farkas[at]stuba.sk

Ing. Milan Pavúk, PhD.

Miestnosť: A 606
Telefón: +421 2 602 91 832
E-mail: milan.pavuk[at]stuba.sk

Ing. Martin Petriska

Miestnosť: A 604
Telefón: +421 2 602 91 173
Mobil: +421 903 520 100
E-mail: martin.petriska[at]stuba.sk
WWW:http://kre.elf.stuba.sk/~petriska

Ing. Katarína Sedlačková, PhD.

Miestnosť: A 513
Telefón: +421 2 602 91 265
E-mail: katarina.sedlackova[at]stuba.sk

Ing. Stanislav Stanček

Pracovisko: Laboratorium ionových zväzkov (Vazovova)
Telefón: +421 2 57294 191
Mobil: +421 903 244832
E-mail: stanislav.stancek[at]stuba.sk

Ing. Ignác Tóth

Miestnosť: A 511
Telefón: +421 2 602 91 247, 229
E-mail: ignac.toth[at]stuba.sk
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 4.1.2011