PRACOVNÍCI

Tím pracovníkov katedry tvorí 10 pedagogických pracovníkov, 8 výskumných pracovníkov, 12 doktorandov, sekretárka, tajomníčka a dielenský majster.

Bývalí výskumní a vedeckí spolupracovníci

prof. Dr. Ing. Július Cirák, DrSc.

Ing. Jozef Dobrovodský, PhD.

RNDr. Mária Gajdošová

Ing. Rudolf Gröne

doc. Ing. Viktor Hozza, CSc.

doc. Ing. Milan Hucl, CSc.

doc. Ing. Peter Kováč, PhD.

RNDr. Štefan Krnáč, PhD.

Ing. Ján Mihálik

prof. Ing. Mikuláš Prejsa, CSc.

Ing. Milan Seberíni, PhD.

Ing. Zoltán Szász

Ing. Vojtech Švehlík

doc. Ing. Jaroslav Topoľský, CSc.

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 20.1.2011