PRACOVNÍCI

Tím pracovníkov katedry tvorí 10 pedagogických pracovníkov, 8 výskumných pracovníkov, 12 doktorandov, sekretárka, tajomníčka a dielenský majster.

Ostatní pracovníci

Eva Mániková

sekretariát
Miestnosť: A 503
Telefón: +421 2 602 91 684
E-mail: eva.manikova[at]stuba.sk

Peter Mikula

Miestnosť: S 16
Telefón: +421 2 572 94 297
E-mail:peter.mikula[at]stuba.sk

Andrea Podhájska

tajomníčka katedry
Miestnosť: A 508
Telefón: +421 2 602 91 158
E-mail: andrea.podhajska[at]stuba.sk
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 4.1.2011