PRACOVNÍCI

Tím pracovníkov katedry tvorí 10 pedagogických pracovníkov, 8 výskumných pracovníkov, 12 doktorandov, sekretárka, tajomníčka a dielenský majster.

Doktorandi

Ing. Alica Bajusová

Téma dizertačnej práce: Zabezpečenie kvality v brachyterapii

Miestnosť: A 506
Telefón: +421 2 602 91 595
E-mail: alica.bajusova[at]stuba.sk

Ing. Štefan Čerba

Téma dizertačnej práce: Potenciál množivého rýchleho plynom chladeného reaktora bez blanketu

Miestnosť: A 505
Telefón: +421 2 602 91 701
E-mail: stefan.cerba[at]stuba.sk

Ing. Pavol Čudrnák

Téma dizertačnej práce: Palivová kazeta s vyhorievajúcim absorbátorom pre ľahkovodné reaktory

Miestnosť: A 603
Telefón: +421 2 602 91 173
E-mail: pavol.cudrnak[at]stuba.sk

Ing. Peter Čudrnák

Téma dizertačnej práce: Vplyv energetického spektra neutrónov na nuklidové zloženie vyhoreného jadrového paliva

Miestnosť: A 603
Telefón: +421 2 602 91 173
E-mail: peter.cudrnak[at]stuba.sk

Ing. Tomáš Hatala

Téma dizertačnej práce: Využitie synchrotrónového žiarenia pri štúdiu nanokryštalických zliatin

Miestnosť: A 512
Telefón: +421 2 602 91 504
E-mail: tomas.hatala[at]stuba.sk

Ing. Tomáš Hrnčíř

Téma dizertačnej práce: Podmienené uvoľňovanie materiálov z vyraďovania JE a ich vplyv na životné prostredie

Miestnosť: A 603
Telefón: +421 2 602 91 173
E-mail: tomas.hrncir[at]stuba.sk

Ing. Michal Pánik

Téma dizertačnej práce: Metodológia hodnotenia vplyvu materiálov podmienene uvoľnených z jadrového zariadenia na životné prostredie z dlhodobého hľadiska

Miestnosť: A 603
Telefón: +421 2 602 91 173
E-mail: michal.panik[at]stuba.sk

Ing. Veronika Sabelová

Téma dizertačnej práce: Štúdium radiačnej odolnosti zliatin na báze Fe-Cr

Miestnosť: A 602
Telefón: +421 2 602 91 536
E-mail: veronika.sabelova[at]stuba.sk

Ing. Stanislav Sojak

Téma dizertačnej práce: Štúdium radiačného poškodenia konštrukčných materiálov fúznych reaktorov

Miestnosť: A 509
Telefón: +421 2 602 91 229
E-mail: stanislav.sojak[at]stuba.sk

Ing. Matúš Stacho

Téma dizertačnej práce: Mapovanie neutrónových a gama polí reaktorov VVER-440

Miestnosť: A 509
Telefón: +421 2 602 91 229
E-mail: matus.stacho[at]stuba.sk

Ing. Jana Veterníková

Téma dizertačnej práce: Štúdium materiálov pre pokročilé reaktory

Miestnosť: A 506
Telefón: +421 2 602 91 595
E-mail: jana.veternikova[at]stuba.sk

Ing. Branislav Vrban

Téma dizertačnej práce: Pokročilé reaktory na rýchlych neutrónoch

Miestnosť: A 512
Telefón: +421 2 602 91 504
E-mail: branislav.vrban[at]stuba.sk
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 7.1.2011