Všeobecne

Kapitola z knihy Od žiarovky po internet
Fakulta elektrotechniky a informatiky 1941–2001
60 rokov výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
(Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, Bratislava 2001)