INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM


Katedra spolupracuje uvedenými spoločnosťami:
Späť
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 10.12.2010