INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM


Kde všade a ako využívame ionizujúce žiarenie? Viac sa dozviete na predmetoch zabezpečovaných našou katedrou:
Bc. štúdium ELEKTROTECHNIKA: Jadrové zariadenia, Ekológia, Zdroje žiarenia, Rádiológia a nukleárna medicína

Ing. štúdium ELEKTROENERGETIKA: Jadrová fyzika a technika, Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení, Teória jadrových reaktorov, Materiály jadrových elektrární, Dozimetria a radiačná ochrana, Experimentálna reaktorová technika, Prevádzka jadrových elektrární, Vyraďovanie jadrových elektrární

Ing. štúdium FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO: Fyzika a technika urýchľovačov, Jadrová elektronika a detektory, Atómová a molekulová spektroskopia, Jadrovofyzikálne metódy

Späť
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2010