Linux documentation Project (CS)
Previous Content Next Up

1. Linux –příručka uživatele

wpe45.jpg (732 bytes)  1. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Co je to Unix

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Začínáme pracovat s operačním systémem Linux

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Příkazový interpret operačního systému Unix

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Systém X Window

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Práce s operačním systémem Unix

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Malé a výkonné programy

wpe45.jpg (732 bytes) 8.Editování souborů pomocí editoru Emacs

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Konfigurace operačního systému Unix

wpe45.jpg (732 bytes) 10. Komunikace s ostatními systémy

wpe45.jpg (732 bytes) 11. Zábavné příkazy

wpe45.jpg (732 bytes) 12. Chyby, skryté závady a další nepříjemnosti

2. Průvodce správce operačního systému Linux

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Linux - dokumentační projekt

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Operační systém Linux - přehled

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Přehled struktury adresářů

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Používání disků a jiných záznamových médií

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Správa paměti

wpe45.jpg (732 bytes)6. Zavádění systému a ukončení jeho běhu

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Proces init

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Přihlašování do systému a ukončování sezení

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Správa uživatelských účtů

wpe45.jpg (732 bytes) 10.Zálohování

wpe45.jpg (732 bytes) 11. Udržování správného času

3. Příručka správce sítě

wpe45.jpg (732 bytes) 1 Úvod do vytváření sítí

wpe45.jpg (732 bytes) 2.Problémy sítí na bázi TCP/IP

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Konfigurace síťového hardwaru

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Nastavení sériového hardwaru

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Konfigurace sítí na bázi TCP/IP

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Konfigurace resolveru a jmenných služeb

wpe45.jpg (732 bytes) 7. IP po sériové lince

wpe45.jpg (732 bytes) 8 Point-to-Point Protokol

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Různé Síťové aplikace

wpe45.jpg (732 bytes) 10. Síťový informační systém (NIS)

wpe45.jpg (732 bytes) 11 Síťový souborový systém (NFS)

wpe45.jpg (732 bytes) 12. Správa protokolu Taylor UUCP

wpe45.jpg (732 bytes) 13. Elektronická pošta

wpe45.jpg (732 bytes) 14. Připravení a spuštění programu smail

wpe45.jpg (732 bytes) 15. Program sendmail+IDA

wpe45.jpg (732 bytes) 16. Síťové news (Netnews)

wpe45.jpg (732 bytes) 17. C News

wpe45.jpg (732 bytes) 18. Popis protokolu NNTP

wpe45.jpg (732 bytes) 19. Konfigurace programu pro čtení news (Newsreader)

4. LINUX - Průvodce jádrem operačního systému Linux

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Základy hardwaru

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Základy softwaru

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Správa paměti

wpe45.jpg (732 bytes)4. Procesy

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Meziprocesorová komunikace

wpe45.jpg (732 bytes) 6. PCI

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Přerušení a jejich obsluha

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Ovladače zařízení

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Souborový systém

wpe45.jpg (732 bytes) 10. Sítě

wpe45.jpg (732 bytes) 11. Mechanismy jádra

wpe45.jpg (732 bytes) 12. Moduly

wpe45.jpg (732 bytes) 13. Zdrojový kód Linuxu

LINUX Praktické návody

1. Linux NET-3, použití Linuxu na sítích

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Změny oproti předchozí verzi

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Jak používat tento dokument

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Obecné informace o používání Linuxu na sítích

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Informace k běžné konfiguraci sítě

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Informace, specifické k síťovým technologiím

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Kabely a kabeláž

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Některé termíny používané v tomto dokumentu

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Linux pro ISP?

wpe45.jpg (732 bytes) 10. Poděkování

wpe45.jpg (732 bytes) 11. Autorská práva

2. Linux Intranet Server

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Instalace HTTP-serveru

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Testování HTTPd

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Připojování na linuxový server

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Nastavení Intranetu

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Přístup na Web

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Další možnosti

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Autorské a právní záležitosti

3. Elektronická pošta a Linux

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Úvod, autorská práva a zodpovědnost za správnost

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Další zdroje informací

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Požadavky

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Smail verze 3.1

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Sendmail+IDA

wpe45.jpg (732 bytes) 6. POP mail

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Poštovní "uživatelské agenty"

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Poděkování

4. DNS

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Předmluva

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 3. DNS-server pouze s vyrovnávací pamětí

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Jednoduchá doména

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Příklad skutečné domény

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Údržba

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Převod z verze 4 na verzi 8

wpe45.jpg (732 bytes) 8. FAQ

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Jak se stát lepším správcem DNS

5. Jádro Linuxu

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Důležité otázky a odpovědi

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Jak skutečně nakonfigurovat jádro

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Kompilace jádra

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Úprava jádra

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Dodatečné balíky

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Některá úskalí

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Poznámka pro přechod k verzi 2.0.x

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Moduly

wpe45.jpg (732 bytes) 10. Další konfigurační volby

wpe45.jpg (732 bytes) 11. Tipy a triky

wpe45.jpg (732 bytes) 12. Další dokumenty této série, které se mohou hodit

wpe45.jpg (732 bytes) 13. Závěr

6. Linux IPX

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 2. Záruka

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Příbuzná dokumentace

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Některé termíny používané v tomto dokumentu

wpe45.jpg (732 bytes) 5. Soubory IPX v souborovém systému /proc

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Nástroje IPX Grega Page

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Konfigurace linuxového počítače jako IPX-routeru

wpe45.jpg (732 bytes) 8. Konfigurace linuxového počítače jako NCP-klienta

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Konfigurace linuxového počítače jako NCP-serveru

wpe45.jpg (732 bytes) 10. Konfigurace linuxového počítače jako novellovského tiskového klienta

wpe45.jpg (732 bytes) 11. Konfigurace linuxového počítače jako novellovského tiskového serveru

wpe45.jpg (732 bytes) 12. Přehled uživatelských a administrativních příkazů balíku ncpfs

wpe45.jpg (732 bytes) 13. Konfigurace protokolu PPP s podporou protokolu IPX

wpe45.jpg (732 bytes) 14. IPX-tunel přes protokol IP

wpe45.jpg (732 bytes) 15. Komerční podpora protokolu IPX pro Linux

wpe45.jpg (732 bytes) 16. Některé často kladené dotazy

wpe45.jpg (732 bytes) 17. Poznámka o autorských právech

wpe45.jpg (732 bytes) 18. Různé a poděkování

7. NFS

wpe45.jpg (732 bytes) 1. Úvod

wpe45.jpg (732 bytes) 2. README.first

wpe45.jpg (732 bytes) 3. Nastavení NFS-serveru

wpe45.jpg (732 bytes) 4. Nastavení NFS-klienta

wpe45.jpg (732 bytes) 5. NFS na pomalých linkách

wpe45.jpg (732 bytes) 6. Zabezpečení a NFS

wpe45.jpg (732 bytes) 7. Seznam problémů s programem mount

wpe45.jpg (732 bytes) 8. FAQ

wpe45.jpg (732 bytes) 9. Exportování systémů souborů

wpe45.jpg (732 bytes) 10. PC-NFS

Previous Content Next Up

HTML verzia tohto dokumentu je generovaná z PDF zdroja firmou NoInspiration. Rozširovanie dokumentu je povolené podla GNU General Public Licence.