Slovenská Technická Univerzita Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 

Ing. Ján Haščík – Prof.Ing. Jozef Lipka, DrSc.

Neutrónová a reaktorová fyzika

Učebný text pre postgraduálne rekvalifikačné štúdium:
Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení
1997

OBSAH


 Ing. Ján Haščík – Prof.Ing. Jozef Lipka, DrSc.

 Učebný text bol vydaný pre postgraduálne štúdium “Bezpečnostné aspekty prevádzky jedrových zariadení” v rámci ZoD 37/160/97 medzi FEI STU a SE a.s.
Odborný garant PGŠ: Prof.Ing. Jozef Lipka, DrSc., vedúci Katedry jedrovej fyziky a techniky FEI STU Bratislava.

Text neprešiel jazykovou úpravou.