Vybrané témy z prednášok a cvičení

Meranie a regulácia JE

 

1. Základy merania na JE

2. Hlavné regulátory JE

3. Lokálne regulátory JE

 

 

Staršie dokumenty:

Základy riadenia

Značky pre regulátory

Režimy bloku JE

AKNP

AKTP

ARM

EHS

SIS

Teleperm a príklady regulátorov

Sejval