Bezpečnosť a spoľahlivosť JE

Učebné materiály k cvičeniam

 

Atómový zákon 541/2004

Systém ochrany a riadenia reaktora SORR

Bezpečnostný riadiaci systém SIS

Systém havarijného chladenia SHCHAZ

Systém zabezpečeného napájania SYZAN