Č.p. 1611
Názov predmetu: Jadrové zariadenia II. roč. BŠ, LS rozsah: 3-2
Prednáša: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (7) počet kreditov: 6
  doc. Ing. Ján Haščík, PhD. (3)  
  prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. (2)  

Osnova cvičení:

Harmonogram cvičení
AKTUALIZOVANÝ 25.3.2011

1. Výpočtové cvičenie
2. Výpočtové cvičenie
3. Laboratórne cvičenie
4. Laboratórne cvičenie
5. Laboratórne cvičenie
6. Laboratórne cvičenie
7. Výpočtové cvičenie SRIM
8. Exkurzia na urýchľovači Lab. iónových zväzkov KJFT
9. Exkurzia v BIONT
10. Výpočtové cvičenie
11. Výpočtové cvičenie
12. Exkurzia v Atómové elektrárne Bohunice resp.Atominstitut