Č.p. 1649
Názov predmetu: Jadrová fyzika a technika I. roč. IŠ, ZS
Prednáša: prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.  
Cvičí: prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.  
  doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.  

Harmonogram cvičení:

Zimný semester 2010-11 Excel PDF