Laboratórium Pozitrónovej Anihilácie

Riešiteľský kolektív
Pozitrónová Anihilácia
Laboratórium
  Štúdium konštrukčných ocelí jadrových zariadení.
  Štúdium materiálov pokrytia jadrového paliva
Projekty
Stáže a konferencie
Publikácie
Výskum - naspäť

Riešiteľský kolektív 2006/2007

Katedra jadrovej fyziky a techniky:

Vedúci:
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
vladimir.slugen@stuba.sk
Pracovníci:
doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
jan.hascik@stuba.sk
Ing. Klement Vitázek, PhD.
klement.vitazek@stuba.sk
Ing. Martin Petriska
martin.petriska@stuba.sk
Doktorandi:
Bc. Stanislav Sojak
stanleyf1@gmail.com
Janka Veterníková
janka.veternikova@gmail.com
Študenti:
5.ročník:
Bc. Martin Kaizer
martin.kaizer@gmail.com
3.ročník:
Ondrej Sabatula
sizi@ynet.sk