Výskum GaAs detektorov pre digitálnu rádiografiu

Výskum GaAs
Riešiteľský kolektív
Absolventi
Stáže v zahraničí
Digitálna rádiografia
Vyvinuté detektory a zariadenia
Výskum - naspäť