Výsledky skúšky 2009

KATEDRA JADROVEJ FYZIKY A TECHNIKY

Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení

1. Terminológia

2. Základy spoľahlivosti

3., 4. Jadrová bezpečnosť. Ochrana do hĺbky

5. PSA

6. Zabezpečenie kvality

7. Kultúra bezpečnosti

8. Ľudský faktor

9. Havária v  Černobyľe

10. Nehoda Pakš

11. Havária v TMI

12. Skleníkový efekt

13. Hodnotenie bezpečnosti SE

 

Cvičenia:

1. Príklady na použitie rozdelení: binomické, poisson, normálne, weibulovo, exponenciálne.

2. Podmienená pravdepodobnosť

3. Strom udalostí, strom porúch, PSA

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava Telefón : +421 2 602 91 684 Tel/Fax : +421 2 6542 7207 Email:eva.manikova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 7.11.2006